Jadwal Salat Jumat 28 Februari 2020: DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang hingga Medan

Nasional

News / Nasional

Jadwal Salat Jumat 28 Februari 2020: DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang hingga Medan

Jadwal Salat Jumat 28 Februari 2020: DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang hingga Medan

KEPONEWS.COM - Jadwal Salat Jumat 28 Februari 2020: DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang hingga Medan Salat merupakan ritual ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akil baligh. Dikutip dari islam.nu.or.id, ada sejumlah ayat-ayat Al Quran yang m...
Loading...

Salat merupakan ritual ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah akil baligh.

Dikutip dari islam.nu.or.id, ada sejumlah ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan umat islam untuk mendirikan salat.

Seperti dalam surat An-Nur: 36-37.

Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual-beli, atau aktivitas apapun dan mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Q.S An-Nur: 36-37).

Atau dalam surat kedua ayat 43:

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S An-Nur: 43).

Berasarkan ayat-ayat diatas diketahui betapa pentingnya menjaga salat.

Satu yang tidak lepas dari pelaksanaan ibadah sholat merupakan waktu yang telah ditentukan.

Jadwal Salat Jumat 28 Februari 2020: DKI Jakarta, Surabaya, Bekasi, Semarang hingga Medan

Comments