Beda qunut nazilah dan qunut biasa, beserta tuntunan dan artinya

Kepo Stories

Ragam / Kepo Stories

Beda qunut nazilah dan qunut biasa, beserta tuntunan dan artinya

Beda qunut nazilah dan qunut biasa, beserta tuntunan dan artinya

KEPONEWS.COM - Beda qunut nazilah dan qunut biasa, beserta tuntunan dan artinya Qunut sudah sangat familiar di kalangan muslim, setiap kali melaksanakan sholat subuh, tentunya sebagian orang membaca doa qunut, karena bacaan qunut saat sholat subuh hukumnya sunah. Namun tak hanya...

Qunut sudah sangat familiar di kalangan muslim, setiap kali melaksanakan sholat subuh, tentunya sebagian orang membaca doa qunut, karena bacaan qunut saat sholat subuh hukumnya sunah. Namun tak hanya satu qunut saja yang dikenal umat muslim.

Selain yang dibacakan saat sholat subuh, disebut qunut witir, ada pula qunut nazilah yang dibacakan agar dijauhkan dari segala marabahaya hingga wabah penyakit.

Beda qunut nazilah dan qunut biasa freepik.com

foto: freepik.com

Meski keduanya disebut qunut, bukan berarti bacaannya sama. Harus diketahui, qunut witir merupakan doa saat rakaat ke dua sholat subuh dan sholat sunah witir, saat iktidal. Sementara qunut nazilah dibacakan dengan harapan bisa dijauhkan dari segala marabahaya.

Qunut biasa/witir

"Allahhummahdinii fiiman hadait. Wa'a finii fiman 'aafait. Wa tawallanii fiiman tawal-laiit. Wa baarik lii fiimaa a'thait. Wa qinii syarra maa qadhait. Fainnaka taqdhii walaa yuqdha 'alaik. Wa innahu laayadzilu man walait."

"Wa laa ya'izzu man 'aadait. Tabaa rakta rabbanaa wata'aalait. Falakalhamdu 'alaa maaqadhait. Astaghfiruka wa'atuubu ilaik. Wasallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi. Wa'alaa aalihi washahbihi wasallam."

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, maafkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau maafkan, tolonglah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tolong, berkatilah aku dalam semua pemberian-Mu, dan peliharalah aku berkat karunia-Mu dari keburukan qada-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan tiada seorang pun yang menetapkan keputusan terhadap-Mu, dan sesungguhnya tidak akan terhina orang yang Engkau musuhi.

Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami lagi Maha tinggi, bagi-Mu segala puji atas semua keputusan-Mu. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu, dan segala salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan juga segenap keluarga dan para sahabatnya."

Qunut nazilah.

Beda qunut nazilah dan qunut biasa freepik.com

foto: freepik.com

Ada tata cara ketika membaca qunut nazilah, adalah dilakukan setiap sholat fardhu saat rakaat terakhir setelah rukuk.

Doa qunut nazilah.

"Allahummahdiini fiiman hadait. Wa'aafini fiiman 'afait. Watawallanii fiiman tawallait. Wabaarik lii fiima a'thait. Waqinii syarrama qadlait. Fainnaka taqdhi walaa yuqdho 'alaik. Wainnahu laa yadzillu man waalait. Tabaarakta rabbana wata'aalait. Wastaghfiruka wa atuubu ilaik.

Allahummadfa' 'annal ghalaa'a wal balaa'a wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara was suyuufal mukhtalifata wasy syadaa'ida wal mihana maadhahara minhaa wa maabaathana min balaadinaa haadhaaa khaassatan wa min buldaanil muslimiina aammatan. Innaka 'alaa kulli syai'in qadiir. Wa shallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi washahbihi wa shallam."

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau."

"Ya Allah Tuhan kami. Hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemunkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya, dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya."

Doa tolak bala.

Beda qunut nazilah dan qunut biasa freepik.com

foto: freepik.com

Ada beberapa doa tolak bala yang diajarkan dalam agama Islam. Doa tolak bala ini secara langsung diriwayatkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Dengan bacaan ini, pembacanya akan terhindar dari musibah yang dilihatnya.

"Alhamdul llah alladz Afan m mma btalaaka b h wa faddholan ala kats r n m mma khalaqa tafdh la."

Artinya:

"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari bala (musibah atau penyakit) yang telah menimpamu serta Ia telah memberikan anugerah kepadaku atas kebanyakan makhluk yang telah Ia ciptakan."

Selain Nabi Muhammad, ada pula doa tolak bala yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan raksasa, ia memohon keselamatan kepada Allah.

"Laa ilaaha illaa anta, subhaanaka, innii kuntu minadz dzaalimiin."

Artinya :

"Ya Allah, Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim."

Dalam suatu hadits Abu Daud dan juga Tirmidzi dari Ustman bin Affan radhiyallahu anhu. Ustman bin Affan mendengar Rasulullah banyak membaca doa ini dan menganjurkan umatnya untuk membacanya sebagai doa menolak bala.

"B sm llaah lladz laa yadlurru ma as m h sya un f l ardh wa laa f s samaa wa huwas sam ul al m."

Artinya :

"Dengan menyebut nama Allah yang dengan karena nama-Nya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun langit yang dapat membahayakan (mendatangkan mudhorot). Dan Dia Maha Mendengar lagi Maja Mengetahui."

Yang terakhir merupakan doa yang sering dibaca oleh umat Muslim untuk menghindarkan diri dari malapetaka.

"Allaahummadfa Annalgholaa-A, Walbalaa-A, Walwabaa-A, Walfahsyaa-A, Walmunkaro, Wassuyuufalmukhtalifata, Wasysya Daa-ida, Walmihana Maadhoharo Minha, Wamaabaathona Minbaladinaa Khossotan, Wamin Buldaanil Muslimiina 'Aamma Tan. innaka 'Alaa Kulli Syai-in Qodiir."

Artinya:

"Ya Allah, hindarkanlah Kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit atau wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkau ialah atas segala sesuatu merupakan kuasa."

Selain doa tolak bala di atas, ada pula doa qunut nazilah. Nazilah berarti petaka atau musibah yang menimpa seseorang.

Rasulullah membaca doa qunut nazilah selama satu bulan, setelah mendapatkan musibah yaitu sebuah kabar yang membuat Nabi Muhammad sangat bersedih.

Recommended By Editor

Comments